Stipendier är ett tillskott

Det går inte att sticka under stolen med att en ansökan om stipendier kan öppna många dörrar för studenter och hjärnforskare med flera, vilket ger tillskott i kassan. För att ta del av dessa möjligheter gäller det att veta vart man ska leta och vad som krävs för att kunna få ett stipendium.

Bland de som brukar ge chansen för personer att ansöka om stipendier, är oftast olika företag, organisationer och framför allt stiftelser som finns runt om i landet. Några som brukar vara mycket generösa är Freedom Finance som sponsor av stipendium av olika typer.

Stipendium för studerande

Det första som de flesta tänker på när det kommer till stipendium, är de som ska gå någon utbildning inom forskning eller bedriva annan typ av studier. Då finns det stipendier för alla nivåer inom undervisning; allt från grundskola och upp till universitets nivå. Eller bara för enstaka kurser och då i Sverige eller utomlands. Dessa stipendier täcker oftast hela termin- eller kursavgiften, resor, ensamarbete, kostnad för boende och framför allt den litteratur som krävs för utbildningen.

Stipendium för forskare

Annars går det att ansöka om stipendium för att genomföra en forskning inom till exempel hjärnan och hur den blir påverkad på olika sätt av mediciner eller yttre faktorer och så vidare. Då kan den som redan har ett arbete som hjärnforskare ansöka om ett stipendium för att gå en kurs, utbildning eller få möjligheten att kunna forska utomlands inom just det ämne som forskaren har riktat in sig på. Då täcker också stipendiet allt från resor och uppehället, till kurs- och utbildningsavgifter, kurslitteratur och projekt inom till exempel hjärn- och brain imagingforskning.

Bra att veta

Något som alla stipendier har gemensamt är att man alltid ska uppfylla vissa krav för att ansöka. Det kan vara att du ska ha en viss ålder, komma från en viss del av landet eller forskar inom ett visst ämne med mera. Därför bör du kontrollera detta innan du ansöker.

Ett tips! Ansök på mer än ett ställe för att på så vis ha större chans att få ett stipendium!