Om brain imaging i Umeå

I Umeå finns ett centrum för funktionell hjärnavbildning kallat UFBI. Det står för Umeå center for Functional Brain Imaging och etablerades år 2001. Där bedrivs studier i hjärnavbildning som utförs både vid Umeå Universitet och vid Norrlands universitetssjukhus. Massvis av olika projekt ryms inom ramarna för UFBI, men några av de mest långsiktiga är COBRA och Betula som tittar närmare på minnesfunktion och åldrande. Fördelen med långsiktiga projekt är att man kan följa försökspersoner under långa tidsperioder på 10-25 år och studera förändringar.

Brain imaging visar på stora individuella skillnader

Lars Nyberg är en av de ledande forskarna vid UFBI och tillsammans med sina kollegor har han bland annat via Betula-projektet visat att det finns stora skillnader mellan olika individer när det gäller vid vilken ålder som minnet börjar försämras. En av hypoteserna är att dopamin, en så kallad signalmolekyl, är inblandad. Sedan tidigare vet man att den spelar en roll vid sjukdomar som påverkar motoriska funktioner, till exempel Parkinsons sjukdom, men deras resultat visar alltså att dopamin också verkar vara viktigt för vårt minne.

För att studera hjärnas dopaminsystem över tid drog man igång ett nytt projekt kallat COBRA. I det projektet ämnar man att studera hur systemet förändras över tid genom hjärnavbildningar. Den avbildningsteknik som kommer användas kallas positronemissionstomografi (PET). Tekniken är förhållandevis dyr att använda och att använda den i längre studier är ovanligt. COBRA ska omfatta cirka 200 försökspersoner över en tioårsperiod. Utöver förändringarna i dopaminsystemet kommer man också titta på livsstilsfaktorer, kognitiva funktioner och övriga hjärnförändringar. Därför kommer man också använda den vanligt förekommande tekniken magnetresonanstomografi (MRI) för hjärnavbildningar.

Hur finansieras studierna?

UFBI finansieras främst av Umeå Universitet, Svenska Vetenskapsrådet samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. I ett vidare perspektiv bedriver hela EU ett spännande projekt för att försöka förstå hjärnan bättre, kallat The Human Brain Project (HBP). Den hjärnforskning som bedrivs i Umeå bidrar till HBP och genom att göra hjärnavbildningar och samla in stora mängder forskningsdata. Målet är att kunna öka utbytet och att forskare även utanför Sveriges gränser ska kunna ta del av resultaten.