Minska suicidrisken

Det finns många som begår självmord i Sverige och en hjärnforskningsstudie genomfördes på Göteborgs universitet och Karolinska institutet under åren 2005 – 2013. Forskarna gjorde en jämförelse med de som hade en bipolär sjukdom bland 51 000 svenska patienter. Under forskningsperioden ägde det rum självmordsförsök eller att de lyckades med att begå självmord, bland över 10 500 personer i testgruppen.

På dessa tog forskarna prover för att analysera om de patienterna tog medicinen valproinsyra eller inte åt någon medicin alls. Detta jämfördes med andra patienter som inte tog någon medicin och medicinen litium, för sin sjukdom.

Då visade det sig att för de patienter som åt valproinsyra, som är ett alternativ till litium vid en bipolär sjukdom, var det ingen skillnad mellan perioden där patienten tog medicinen jämfört med att de inte medicinerades, vid självmordsförsöken eller när de lyckades begå självmord.

Men däremot för de patienter som tog litium fanns det en skillnad mellan att de tog litiummedicinen eller inte, vilket minskade försöken till självmord och att de begick självmord med nästan 15 %.

Hjärnforskarna kom fram till att de patienter som har fått diagnosen bipolär och har en tendens att gå i självmordstankar och benägna att försöka att ta sitt liv bör ta litium för att förebygga dessa benägenheter. Därför ansåg forskarna att läkare skulle skriva ut litium lite oftare för att förhindra självmordsförsök och självmord.

Litium gör att patienten känner sig lugnare och på det viset mår lite bättre. Det har visat sig att patienterna minskar sina manier och depressioner från 60 % till 20 % om de tar litium i en dos som anpassas till individen.

För den person som vill läsa mer om denna forskning, kan man hitta denna studie om sambandet med litium och suicidrisken, publicerad i ”The American Journal of Psychiatry”. Tidskriften är ett vetenskapligt magasin som ges ut i USA, och på så vis få lite mer information om just litium och dess påverkan mot självmordstankar.