Genombrott i hjärnforskningen

Eftersom hjärnforskningen har nått helt nya nivåer och utvecklats markant de senaste 20 åren, antar och hoppas man att det ska gå i rasande fart de nästkommande 20 åren också. Detta har skett tack vare fantastiska hjälpmedel men också genom ett större intresse.

Nya genombrott

Genom forskning och tester har man nu kommit en bra bit på vägen för att lindra sjukdomar och tillstånd. Bland annat kan man nu behandla patienter med Parkinsons effektivt genom dopamin och man kan också använda sig av deep brain stimulation som medför att man kan slå av och på sjukdomen med ett enda knapptryck. Genom att byta ut benmärg hos personer med MS, har man nu kunnat göra dessa patienter friska till den större delen och i skrivandets stund, försöker man febrilt hitta ett vaccin mot Alzheimers, vilket ser lovande ut.

Stamcellsforskningen

När det gäller stamcellsforskningen, har denna precis startat och väntar på ytterligare medel för att utvecklas. Just denna forskning är oerhört viktig när det rör sig om att finna botemedel mot sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons. Stamceller är mycket intressanta, eftersom de kan genomgå obegränsade delningar och man kan samtidigt få dem att mogna till flera celltyper.

Proteser

Det har även tillverkats smarta proteser som kopplas upp till patientens nervsystem och som kan fungera som en äkta arm eller ben. Denna framgång har visat sig effektiv på patienter med stroke eller personer som har ett fel i nervsystemet och som inte kan röra sig normalt.

Hjärnfonden

Som stöd till forskning om hjärnan, har Hjärnfonden upprättats. Det är en ideell organisation som skapades i sin nuvarande form, 1994. En av de personer som har ägnat sig mycket åt Hjärnfonden, heter Kjell-Olof Feldt och var Sveriges finansminister på 90-talet. Han var ordförande fram till september 2009. Hjärnfonden samlar in pengar till forskning om hjärnan och även information som är viktig för att utveckla kunskapen om sjukdomar, skador och beteenden.