Struktur och funktion

Tillämpningen av antingen CT eller MR beror på tillgång och behov. Exempelvis används CT vid akutlägen då det är en snabbare metod och apparaturen är den mest tillgängliga. Magnetkamera erbjuder å andra sidan frånvaro av strålning. Därtill är vissa strukturer och event mer synliga på CT eller på MR, varför undersökningssättet anpassas efter symptomen och patologin.

Till forskning används magnetkamera, MR, på grund av dess avsaknad av röntgenstrålning.

Världens mest detaljerade scanning av hjärnans inre nätverkssystem human brain, har genomförts av forskare i Storbritannien. Man har använt en specialscanner, en av bara tre i världen, vid Cardiffs universitets bildcenter för hjärnforskning, Cardiff University’s Brain Research Imaging Centre, CUBRIC.

Denna Magnetkamera har förmåga att kartlägga hjärnans nervceller, axonerna, med stor detaljrikedom, ned till axoner så små som en femtiondel av ett mänskligt hårstrå.

MR-maskinen följer fibrerna som leder alla hjärnans tankeprocesser, alla elektriska impulser, genom hela nätverket, i banor inom grå som vit substans. Dessa är avbildade inte bara så att man ser riktningen på de elektriska signalerna, men också tätheten i axonernas nätverk. Man kan börja att se struktur och funktion tillsammans för första gången i bildformat. Bilderna har en exceptionellt hög upplösning och de har jämförts med att ha tillgång till Hubbleteleskopet, när man tidigare bara haft kikare.

Läkarna hoppas att detta kommer att öka förståelsen för en rad neurologiska sjukdomar och att det kan användas istället för invasiva provtagningar, biopsier. Vid sjukliga tillstånd, såsom multipel skleros, så ses skador tydligt med ordinarie MR-undersökningar men denna avancerade skanningsutrustning, som visar axonell täthet, kan hjälpa att förklara hur skadorna påverkar kognitiva och motoriska banor, vilket ger extrem trötthet och rörelsehinder. Magnetkameran i Cardiff används till forskning inom många neurologiska tillstånd som MS, schizofreni, demens och epilepsi.

Redan tidigare har man gjort stora studier med många medverkande människor som undersökningsobjekt. I världens största bildprojekt, UK Biobank, avbildas hela kroppen med magnetkamera med tillägg av fakta om livsstil, laboratorievärden och DNA-prover. Därtill så har man påbörjat en databank med bilder om den växande hjärnan.