Funktion och utveckling

Utöver den stora kartläggningen av vuxna människors kroppar och hjärnor så har brittiska forskare publicerat den första omgången av nydanande medicinska bildundersökningar som handlar om växande hjärnor baby brain, den avslöjar steg för steg hur den mänskliga hjärnan utvecklas hos spädbarn. Vetenskapsmän över hela världen kan använda informationen för att förstå hur normal tillväxt ser ut, säger experterna från the Developing Human Connectome Project, som genomfört undersökningarna.

De detaljerade MR-bilderna kan också förbättra förståelsen mellan normalitet visavi abnormalitet i hjärnans utvecklingsstadier. Exempelvis hur utvecklingen ser ut hos barn med åkommor som cerebral pares och autism eller effekten av en prematur födsel. Forskarlagen säger att deras arbete har varit oerhört utmanande. Bilderna följer hur biljoner av neuroner formas och kopplas till varandra, tätt packade i ett organ stort som en liten apelsin.

I maj 2017 hade man publicerat data som insamlats efter MR-undersökning av 40 spädbarn, bara ett par dagar gamla. Planen är att avbilda flera nyfödda, samt ofödda. Därefter ska man göra en dynamisk karta över mänskliga axonkopplingar. Forskarna menar att detta kommer att bli den största och bästa samlingen bilder av babyhjärnors utveckling som någonsin producerats.

Med ankomst av CT och MR så stod det klart att hjärnan kunde kartläggas i enlighet med sina funktioner, utöver den kartläggning som gjorts av neurologer tidigare i historien. Nu kunde detta ske med ökad detaljrikedom. Men tolkningarna bör inte dras till överdrift.

Forskare har kritiserat påståendena om hjärnans egenskaper som ibland dyker upp i populärpressen. Det har varit många svepande förslag, baserade på ett litet urvalsmaterial och som genomförts med bristfällig utrustning. Dessa kommentarer kan handla om upptäckten av området ansvarigt för talanger, lögnaktighet, specifika minnen eller komplexa känslor som kärlek.

Många intellektuella funktioner handläggs av flera delar av hjärnan i samverkan. Så dessa påståenden bottnar i inkorrekta slutsatser om hur hjärnan fungerar men också i en övertro till en teknik som ännu är under utveckling.

Man får acceptera att det kanske aldrig kommer att finnas en röntgenologisk teknik för att leta efter talanger hos små barn eller för att skapa den perfekta lögndetektorn.