Forskning på hjärnan

1900-talets slut blev hjärnans era. Det har nämligen skett fantastiska framsteg på bara de senaste 20 åren. Framgången började på 90-talet och sträckte sig in i 2000-talet. Mycket beror på att ny teknik har utvecklats, vilket har gjort det betydligt enklare att studera hjärnans alla centrum och delar. Det som mest har varit i fokus, är att man nu vet att det mesta som händer i hjärnan har med våra gener att göra. Dessa gener kan i sin tur påverka om vi blir alkoholister eller får någon annan beteendestörning. Det betyder alltså att en viss person har lättare att utveckla vissa beteenden och sjukdomar än andra. Dock har det mycket med miljö också att göra.

Den nya teknikens framsteg

Genom ny teknik som MRI, PET och datortomografi har det blivit mycket lättare att se hur hjärnan reagerar och samtidigt betrakta den när den är i arbete. Efter att ha upptäckt de minsta nanopartiklarna, insåg man att mikroskopins gränser var felaktiga och nu har detta lett till en större förståelse vad gäller hjärnans förmåga att bilda nervceller. Man har kommit underfund med att hjärnan aldrig slutar att utvecklas och att nya nervceller bildas även i gamla hjärnor. Idag kan man till och med sätta fart på nybildningen av dessa celler och det kan hjälpa att motverka eller lindra sjukdomar som Parkinsons, Alzheimers och stroke.

Den nya tekniken har bidragit till nya genombrott med strokebehandling och för tidigt födda barn. Genom kylbehandling kan man rädda barn som drabbats av syrebrist vid födseln, eftersom nedkylning minskar ämnesomsättningen. För att behandla stroke, kan man nu använda sig av trombektomin som medför att man kan dra ut blodproppen via en vajer vid ljumsken. Man håller också på med att forska kring andra sjukdomar och områden som både innefattar beteenden och åkommor som migrän, schizofreni samt forskning inom smärta. Forskning om stamceller ligger helt rätt i tiden och skapar revolutionerande resultat.