En sida om hjärnforskning

Visst är hjärnan ett fantastiskt organ? Så fantastiskt att vi har svårt att förstå hur viktig den faktiskt är och vilken betydelse den har för våra olika beteenden och uppkomsten av sjukdomar. Den revolutionerande forskningen om hjärnan hade främst sin begynnelse på 90-talet och man antar att de nästkommande åren kommer att ge ännu större revolutionerande genombrott. Både inom botemedel mot tillstånd som depressioner men även för att lindra eller motverka sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons. Faktum är att man redan är en bra bit på väg och det är också det som den här hemsidan handlar om. Stamcellsforskningen är i sitt startskede och man förväntar sig att den kommer att utvecklas än mer på bara en kort tid. Man håller även på att ta fram livsviktiga vaccin och lära sig mer om hur nervcellerna bildas och vilken betydelse de har för olika beteendestörningar.

Här kan du läsa artiklar om nya forskningsrön, den senaste tekniken inom brain imaging samt hur sjukdomar kan förhindras tack vare de nya genombrotten. Lär dig mer om de senaste teknikerna MRI och PET och hur man kan minska självmordsrisken bland unga. Vi tar även upp möjligheterna hur man kan ansöka om stipendier om man själv bedriver forskning inom hjärnans områden. Du kan även ta till dig information om hur man kan finansiera sina studier samt vilka sponsorer man kan vända sig till för att komma längre i sin forskning. Att forska på hjärnan är nämligen ett av de områden som tillhör de mest betydelsefulla och vi vill se fler talangfulla studenter och brinnande själar för just hjärnforskningen.

Kanske finns det saker du inte alls visste om hjärnan och genom att läsa vår hemsida, kan du bli lite mer informerad eller få en aha-upplevelse. I Umeå forskas det mycket om hjärnan; det är ett centrum som lockar till sig både studenter och erfarna forskare.